Søg

Ydelser

Regnskabsassistance

Vi kan hjælpe med at opstille årsregnskabet eller den skattemæssige indkomstopgørelse, så det sikres, at disse opfylder lovens krav. Når vi opstiller årsregnskabet, anvender vi software, der gør det enkelt for os at indberette årsregnskabet i det lovpligtige XBRL format.

Vi kan også hjælpe med udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetkontroller og regnskabsanalyser, der hjælper virksomheden med at skabe overblik over de økonomiske resultater.