Søg

Ydelser

Revision

Vi tilbyder at udføre den lovpligtige revision af primært mindre og mellemstore virksomheder. Revisionen kan kun udføres af godkendte revisorer.

Selvom revisionen er lovpligtig for de fleste selskaber og skal sikre en overholdelse af årsregnskabslovens regler, fører revisionen også til anbefalinger og gode råd, der kan skabe bedre resultater, større økonomisk sikkerhed for virksomheden og dens ejer, eller en mere effektiv administration.

Ved revisionen gennemgås alle forretningsgange, og der opnås et indgående kendskab til virksomheden der gør, at vi kan hjælpe og vejlede på mange områder indenfor regnskabsfunktionerne, logistik, personale, export, skat og strategiske overvejelser omkring hele selskabskonstruktionen.