Søg

Ydelser

Skat

Vi hjælper vores kunder med en bred vifte af opgaver indenfor skatteområdet.

SKAT kræver en høj rente, når der er betalt for lidt i skat. Vi tilbyder derfor at gennemgå forskudsopgørelser og aconto skattebetalinger, og hjælper med at få dem rettet til, hvis de ikke er retvisende.

Vi hjælper desuden med opgørelsen af skattepligtig indkomst, hvor vi sikrer, at indkomsten opgøres efter gældende lov, men også at der ikke betales mere skat end nødvendigt, og at den ikke betales før tid gennem en planlægning af lovlige skatteudskydelser.

Vi kan også hjælpe med de skattemæssige overvejelser i forbindelse med generationsskifter og omstruktureringer, fx spaltning, fusion eller skattefri virksomhedsomdannelse.