Søg

Ydelser

Sparring og Rådgivning

Sparring og rådgivning handler for os om at skabe værdi for dig, primært ved at sætte fokus på den fremtidige udvikling, så virksomheden er klar til at agere i en hastigt forandrende verden.

Vi assisterer med en bred vifte af rådgivningsopgaver, herunder valg af virksomhedsform, stiftelse af selskaber, fusion og spaltning, generationsskifte samt budgettering.

Vi kan assistere med sparring og rådgivning om investering i EDB eller implementering af EDB systemer.

I situationer hvor vi ikke besidder den nødvendige specialviden, samarbejder vi med andre kompetente virksomheder, fx advokater og skatterådgivningsfirmaer.