4 Kvt. 2019

4 Kvt. 2019

Den nye ferielov indebærer, at virksomheder skal opgøre hver enkelt medarbejders restferie og i årsregnskabet indregne en feriepengeforpligtelse for medarbejdere, der får løn under ferie. Den summariske metode kan ikke længere anvendes.

Klik her for at læse nyhedsbrevet