4 Kvt. 2019 Den nye ferielov indebærer, at virksomheder skal opgøre hver enkelt medarbejders restferie og i årsregnskabet indregne en feriepengeforpligtelse for medarbejdere, der får løn under ferie. Den summariske metode kan ikke længere anvendes. Klik her for at læse nyhedsbrevet ...