Ydelser

qode interactive strata

Revision

Vi tilbyder at udføre den lovpligtige revision af primært mindre og mellemstore virksomheder. Revisionen kan kun udføres af godkendte revisorer.

Selvom revisionen er lovpligtig for de fleste selskaber og skal sikre en overholdelse af årsregnskabslovens regler, fører revisionen også til anbefalinger og gode råd, der kan skabe bedre resultater, større økonomisk sikkerhed for virksomheden og dens ejer, eller en mere effektiv administration.

Ved revisionen gennemgås alle forretningsgange, og der opnås et indgående kendskab til virksomheden der gør, at vi kan hjælpe og vejlede på mange områder indenfor regnskabsfunktionerne, logistik, personale, export, skat og strategiske overvejelser omkring hele selskabskonstruktionen.

qode interactive strata

Udvidet gennemgang

Der har i mange år været tradition for, at alle selskaber skal have revideret årsregnskabet.

Revisionspligten er blevet lempet, så alle selskaber i regnskabsklasse B nu kan vælge en udvidet gennemgang i stedet for revision. Ved den udvidede gennemgang er revisors arbejde reduceret i forhold til en almindelig revision, og den kan således være et billigere alternativ til revision.

Som følge af de reducerede -–handlinger arbejder giver udvidet gennemgang ikke helt samme sikkerhed for årsregnskabet som en revision. Valget af påtegning bør bero på en vurdering af virksomhedens konkrete situation og fremtidsplaner. Desuden kan holdningen hos banken og visse leverandører inddrages i overvejelserne.

Overvejer du udvidet gennemgang, anbefaler vi derfor, at du kontakter os for en nærmere drøftelse herom.

Fravalg af revision

Helt små selskaber har fået mulighed for helt at fravælge revision eller udvidet gennemgang af årsregnskabet, men der kan være gode grunde til at fastholde revision eller udvidet gennemgang, blandt andet troværdighed overfor kunder, leverandører og forretningsforbindelser eller krav fra banken.

Fravælges revision eller udvidet gennemgang, hjælper vi gerne med opstillingen af årsregnskabet, så du er sikker på, at regnskabet overholder lovgivningens krav og bliver indberettet korrekt til myndighederne.

Kontakt os for en drøftelse om, hvorvidt din virksomhed skal fravælge af revision.

qode interactive strata

Sparring og Rådgivning

Sparring og rådgivning handler for os om at skabe værdi for dig, primært ved at sætte fokus på den fremtidige udvikling, så virksomheden er klar til at agere i en hastigt forandrende verden.

Vi assisterer med en bred vifte af rådgivningsopgaver, herunder valg af virksomhedsform, stiftelse af selskaber, fusion og spaltning, køb og salg af aktivitet eller virksomhed, generationsskifte samt budgettering.

Vi kan assistere med sparring og rådgivning om investering i EDB eller implementering af EDB systemer.

I situationer hvor vi ikke besidder den nødvendige specialviden, samarbejder vi med andre kompetente virksomheder, fx advokater og skatterådgivningsfirmaer.

qode interactive strata

Skat

Vi hjælper vores kunder med en bred vifte af opgaver indenfor skatteområdet.

SKAT kræver en høj rente, når der er betalt for lidt i skat. Vi tilbyder derfor at gennemgå forskudsopgørelser og aconto skattebetalinger, og hjælper med at få dem rettet til, hvis de ikke er retvisende.

Vi hjælper desuden med opgørelsen af skattepligtig indkomst, hvor vi sikrer, at indkomsten opgøres efter gældende lov, men også at der ikke betales mere skat end nødvendigt, og at den ikke betales før tid gennem en planlægning af lovlige skatteudskydelser.

Vi kan også hjælpe med de skattemæssige overvejelser i forbindelse med generationsskifter og omstruktureringer, fx spaltning, fusion eller skattefri virksomhedsomdannelse.

q

Regnskabsassistance

Vi kan hjælpe med at opstille årsregnskabet eller den skattemæssige indkomstopgørelse, så det sikres, at disse opfylder lovens krav. Når vi opstiller årsregnskabet, anvender vi software, der gør det enkelt for os at indberette årsregnskabet i det lovpligtige XBRL format.

Vi kan også hjælpe med udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetkontroller og regnskabsanalyser, der hjælper virksomheden med at skabe overblik over de økonomiske resultater.

 

 

qode interactive strata

Erhvervsservice – outsourcing af bogholderi

Vi kan hjælpe med din virksomheds bogholderi, hvis du ikke selv vil stå med det administrative bøvl.

Vi kan hjælpe med finansbogholderi, debitorer- og kreditorbogholderi, lønadministration, fakturering, lægge betalinger klar til godkendelse, udarbejde afstemninger samt foretage indberetninger til offentlige myndigheder.

Om bogføringen sker i virksomhedens eget økonomisystem, gennem en netbaseret løsning, eller i vores system aftales individuelt ud fra, hvad der passer bedst til virksomhedens forhold.

q

Iværksætter

Har du en god idé til en ny virksomhed?
Så tag en snak med os, så hjælper vi dig igennem den vanskelige opstart, hvor idéen skal udmøntes i en konkret forretningsplan og virksomhedens struktur og finansiering skal på plads.

Vi vil gerne hjælpe iværksættere godt på vej, og tilbyder derfor de første 3 timers rådgivning til iværksættere gratis.